Det finns mycket du kan göra som stoägare för att öka chanserna att ditt sto ska bli dräktigt, läs gärna!

 

Stoets betydelse

Stoets hälsa, kondition och hull har betydelse. Ett friskt sto i normalt till något gott hull som motioneras måttligt har lättast att bli dräktigt. Olika sjukdomstillstånd och mediciner kan påverka fruktsamheten och smärta och stress kan påverka hormonbalansen i kroppen negativt.

Balanserad utfodring är givetvis mycket viktig och näringsrikt, grönt gräs och ljus stimulerar till brunst. Om stoet ändå inte visar brunst kan kontakt med andra hästar, framför allt efter en hingst, få i gång hormonerna och stimulera könsdriften.

Stoet har sin fruktsammaste ålder mellan 4 och14 år. När stoet blir äldre avtar fruktsamheten, men de individuella variationerna är stora. Ston som har föl vid sidan har större chanser att bli dräktiga även när de blir äldre.

Ston som tävlat under många år kan ha svårare att bli dräktiga, speciellt om de kommer direkt från omfattande tränings- och tävlingsverksamhet. Deras kroppar är mer inställda på prestation än reproduktion.

Störst chans mellan maj och juli
Ston är säsongsbundet brunstiga. I övergången mellan vinter och vår är brunsterna ofta långa och många ston har inte ägglossning under denna period. I slutet av maj och juni när det både är ljust och varmt är brunsten tydligare och kortare och de allra flesta ston har regelbunden ägglossning.

Det betyder att stoet har större chans att bli dräktigt under perioden maj till juli jämfört med i februari till mars. Ston som fölat visar vanligen brunst cirka  6–10 dagar efter fölning.

Brunstcykeln varar i genomsnitt cirka 20–21 dagar. Därför kan det vara lämpligt att besöka hingst-/seminstationen cirka 15 dagar efter slutet av stoets förra brunst. För ston som fölat kan 7 respektive 25 dagar efter fölning vara lämpliga tidpunkter att komma till seminstationen. Då finns det tid att undersöka och brunstprova stoet och optimera betäcknings-/inseminationstidpunkt för att öka chanserna att stoet ska bli dräktigt.